Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor in de natuur voorkomende mineralen die tot de groep van silicaten behoren. Het is een delfstof die werd gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, Rusland en Canada, …

Er bestaan verschillende soorten asbestmineralen. Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:
– serpentijnen, waaronder bijvoorbeeld chrysotiel (witte asbest);
– amfibolen, waaronder bijvoorbeeld crocidoliet (blauwe asbest), amosiet (bruin asbest).

Het gebruik en de verwerking van asbest binnen Europa is verboden.

Asbestvezel

Helaas zijn er nog veel huizen en bedrijfsgebouwen die asbest bevatten. Er sterven nog jaarlijks 700 personen aan de gevolgen van asbestziekten. Daarom komt de Vlaamse regering met een nieuwe premie in 2021. Deze premie kan tot €8 per vierkante meter bedragen.

Vanaf 2022 is het verplicht om een asbestattest te bezitten bij verkoop van uw woning. Tegen 2032 is het voor iedere eigenaar van een woning verplicht om deze te kunnen voorleggen.

Een ideaal moment dus om beroep te doen op onze diensten waar wij u kunnen bijstaan bij de nodige info. Hieronder vindt u wat meer informatie.

Het opstellen van een asbestinventaris moet met grote nauwkeurigheid gebeuren.

ARTIMIS bv kan u bijstaan in het opmaken van een asbestinventaris en dit in overeenstemming met de vignerende regelgeving.

ARTIMIS bv kan het bedrijf bijstaan / begeleiden :

 • Bij het opmaken van Kwaliteits- en veiligheidsdossier;
 • Bij het opmaken en bijhouden van het klachtenmanagementsysteem;
 • Bij het voorbereiden van alle verslagen voor indienstneming van arbeidsmiddelen en installaties;
 • Bij het voorbereiden en opmaken van Veiligheidsinstructiekaarten, Onderhoudsfiches en Onderhoudsformulieren;
 • Tijdens audits door externe auditbureaus, FOD WASO, …;
 • Bij het voorbereiden en opmaken van werfdocumenten;
 • Bij het uitvoeren van Interne Audits conform ISO 9001 of BELAC 2-405;
 • Bij het opmaken en bijhouden van een opleidingshandboek;
 • Het geven van volgende opleidingen:
  • Asbestverwijdering 8 uur
  • Asbestverwijdering 32 uur
  • Jaarlijkse bijscholing Asbestverwijderaar – Arbeider
  • Jaarlijkse bijscholing Asbestverwijderaar – Werfleider

conform de regelgeving en de richtlijnen van CONSTRUCTIV.

Mogelijkheid tot tussenkomst via KMO-Portefeuille.

Voor meer info inzake opleidingen verwijzen we naar de pagina opleidingen.

Toch nog vragen, heeft u een opmerking?
Aarzel niet, contacteer ons!