Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die tot de silicaten behoren. Ruw asbest bestaat uit langwerpige bundels die zijn opgebouwd uit kristallen die lengtesplijting vertonen. De kristallen worden asbestvezels genoemd en kunnen na beschadiging zo klein worden dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn.

Asbest is een natuurlijk product, bestaande uit gesteente en daarin mineralen met taaie, onbrandbare vezels. Het is een delfstof die wordt gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, Rusland en Canada.

Er bestaan verschillende soorten asbestmineralen. Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel wit asbest)[1] de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauw asbest), amosiet (bruin asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen).
Alleen aan de kleur van het ruwe asbest kan men zien tot welke soort het asbest behoort. Wanneer het materiaal verwerkt is, kan dat niet meer. Alleen laboratoriumanalyse kan dan nog uitsluitsel geven.

Asbest kan schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en daarom is het gebruik en de verwerking van asbest in veel landen wettelijk beperkt.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Asbest

Artimis BVBA kan u of uw bedrijf een aantal opleidingen bieden. Deze gaan van het herkennen van asbest tot het effectief sloper ervan, voor zowel de uitvoerders als voor de werfleiders.  Voor meer info verwijzen we naar de pagina opleidingen.

Toch nog vragen, heeft u een opmerking?
Aarzel niet, contacteer ons!

Contact