Dynamisch Risicobeheersingssysteem (DRBS)

Als werkgever bent u verantwoordelijk om de nodige maatregelen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te treffen.

Hierbij is elke werkgever verantwoordelijk voor de structurele planmatige aanpak van preventie en de uitvoering van het beleid met het oog op een systeembenadering waarin onder andere volgende elementen worden geïntegreerd: techniek, organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en omgevingsfactoren.

Dit dynamisch risicobeheersingsysteem dient gesteund op de algemene preventiebeginselen en heeft betrekking op volgende domeinen:

 • Arbeidsveiligheid
 • Bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk
 • Psychosociale aspecten van het werk
 • Ergonomie
 • Arbeidshygiëne
 • Verfraaiing van de arbeidsplaatsen
 • Maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op de voorgaande punten.

Elke lid van de hiërarchische lijn alsook elke werknemer moet een vorming inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk gevolgd hebben.

Elke werknemer moet op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar zijn beste vermogen zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en deze van de andere betrokken personen.

ARTIMIS bv staat de organisatie bij:

 • in het ontwikkelen en de opvolging van een dynamische risicobeheersingssysteem;
 • in het opmaken van de nodige veiligheidsinstructiekaarten (VIK) voor o.a. Arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen en preparaten, …;
 • in het opmaken van de noodplannen, branddossiers, evacuatieplannen, …;
 • In het ontwikkelen en geven van doelgerichte opleidingen en trainingen.