Is uw professionele partner bij het uitbouwen van het welzijns- en milieubeleid.
Zorgt permanent voor kwalitatieve ondersteuning.
Heeft flexibiliteit als derde strategische troef in het streven naar een grotere efficiëntie en productiviteit.

Missie

ARTIMIS bv adviseert en coacht kleine en middelgrote bedrijven bij de toepassing van de welzijns- en milieuwetgeving. Daarnaast staan wij in voor de opleiding van de werknemers en hiërarchische lijn.

ARTIMIS bv is voor de bedrijven een onafhankelijke en objectieve adviseur bij het uitvoeren van interne audits ISO 45001, ISO 14001 en ISO 9001.

Visie

In een snel veranderende maatschappij, ambiëren wij om de ondernemingen bij te staan in het streven naar een wereld waarbij wij en onze kinderen hun missie vervullen op een duurzame, gezonde en veilige wijze.

Essentieel hierbij is de bewustwording en het streven naar het bereiken van, de door de United Nations gedefinieerde , 17 doelstellingen en subdoelstellingen in de domeinen “People – Planet – Profit – Peace – Partnership”. ARTIMIS bv wenst zich te onderscheiden in het geven van eenvoudige, innoverende en doelgerichte adviezen.

Waarden

De hierbij vermelde vijf kernwaarden zijn het DNA van ARTIMIS bv en verduidelijkt zo wat het bedrijf typeert.

  • Vertrouwen
  • Eenvoud
  • Flexibiliteit
  • Professionalisme
  • Duurzaamheid
Geert Timmerman
Geert Timmermanoprichter en zaakvoerder
Reeds jaar en dag bezig met het vak.