Milieu-advies

Door de veelheid aan milieuwetgeving is het niet onmiddellijk duidelijk opdat het bedrijf dient te voldoen aan de vigerende wetgeving of delen hiervan…

ARTIMIS BV analyseert voor u de wetgeving, toetst dit aan de eigenschappen van uw bedrijf, voert een grondige milieu analyse uit en formuleert tenslotte een milieu-advies.
Volgende taken kunnen onder meer worden toevertrouwd aan een milieuadviseur:

  • Toepassing van de wetgeving voor uw bedrijf (VLAREM, VLAREMA, VLAREBO, …);
  • Adviezen formuleren betreffende analyses, metingen en keuringen;
  • Registratie en evaluatie van de resultaten, analyses en metingen en keuringen;
  • Overleg met respectieve actoren;

Toch nog vragen, heeft u een opmerking?
Aarzel niet, contacteer ons!