Referte

Codex Boek VI – Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia – Titel 3

Doelstelling

ARTIMIS bvba organiseert, deze verplichte opleiding voor asbestverwijderaars, zoals bepaald in referte.

Na het volgen van de 32 uur en het slagen in het eindexamen (theorie en praktijk) mogen de werknemers asbestverwijderingswerken, volgens de methode van de hermetisch afgesloten zone en de couveusezak, uitvoeren.

Daarna moeten de werknemers jaarlijks een herhalingsopleiding van 8 uur volgen. De herhalingsopleidingen worden opgesplitst in een training voor ‘Werfleiders’ en ‘Arbeiders’.

Opleidingsvoorwaarden

Kennis van de Nederlandse taal.
Geen bijkomende specifieke opleidingsvoorwaarden.
Om deel te nemen aan de Face Fit Test en aan het examen moet de deelnemer ‘glad geschoren zijn’ (baard, snor, stoppelbaard zijn niet toegestaan).

Prijs

Voor informatie inzake prijs en inschrijvingen kunt u naar de contact-pagina gaan of ons mailen.

Inbegrepen:
– cursusmateriaal,
– PBM (wegwerpoverall, handschoenen),
– koffie/thee, water, lunchpakket,
– face fit test.

Inhoud

Deze opleiding is volledig afgestemd en in overeenstemming met de regelgeving zoals hernomen in referte. De eindtermen ‘Asbestverwijderaar’ zoals bepaald door CONSTRUCTIV zijn tevens volledig geïntegreerd in dit trainingspakket.

Theorie:
– Regelgeving
– Asbestherkenning
– Gebruik Asbest
– Gezondheidsrisico’s
– Gezondheidstoezicht
– Sloop- en verwijderingstechnieken
– EHBO en noodprocedures
– Persoonlijke Beschermingsmiddelen
– Metingen
– Hygiëne en andere risico’s
– Afval
– Inventarisatie en beheersplan

Praktijk
– Identificeren van de materialen
– Opbouwen van zones
– Plaatsen, gebruik en wegnemen couveusezak
– Rooktest
– Vrijgave
– Onderdruk en -registratie
– Persoonlijke Beschermingsmiddelen
– Risicobeoordeling

Tijdens de training is tevens een Face Fit Test voorzien. Elke deelnemer dient bijgevolg in het bezit te zijn van zijn/haar persoonlijk volgelaatsmasker. Het persoonlijk masker zal enkel worden getest indien deze in goede staat, goed onderhouden en in goede hygiënische toestand is.

Mee te brengen door de cursist

Schrijfgerief
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
– Veiligheidsschoenen of -laarzen
– Persoonlijk volgelaatsmasker

Locatie

Opleidingslokaal Asbest-Stop
Industrielaan 18
8810 Lichtervelde

Data en tijdstippen

Voor informatie inzake data en inschrijvingen kunt u naar de contact-pagina gaan of ons mailen.

Annulatie

Annulatie kan enkel schriftelijk (via mail / brief) voor aanvang van de opleiding.

Bij annuleren van de inschrijving op de derde werkdagen of minder voor aanvang van het programma is 50 % van het factuurbedrag verschuldigd. Bij no-show (niet aanwezig op) of bij stopzetting van de opleiding) betaalt u het volledig bedrag van de opleidingskost. Als uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (mits voorlegging van het doktersattest) of bij “uit dienst”(met bewijs van de zaakvoerder).

Algemene voorwaarden

Bij inschrijving aanvaardt u de annulatie- en algemene voorwaarden zoals vermeld op artimis.be. U begrijpt en aanvaardt dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met partners in het kader van tussenkomsten en attesten. U heeft steeds recht op inzage, verbetering en bezwaar van uw gegevens, alsook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit. Meer info vindt u terug op artimis.be/privacy-policy.

Toch nog vragen, heeft u een opmerking?
Aarzel niet, contacteer ons!