Referte

Codex Boek VI – Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia – Titel 3

Doelstelling

ARTIMIS bvba organiseert, deze verplichte opleiding voor asbestverwijderaars die asbest slopen en verwijderen volgens de methode van Eenvoudige handelingen, zoals bepaald in referte.

Na het volgen van de jaarlijkse opleiding van 8 uur en het slagen in het eindexamen mogen de deelnemers asbestverwijderingswerken, conform de regelgeving uitvoeren (en dit in overeenstemming met de vigerende regelgeving).

Jaarlijks moet deze opleiding opnieuw worden gevolgd.

Opleidingsvoorwaarden

Kennis van de Nederlandse taal.

Geen bijkomende voorwaarden

Prijs

Voor informatie inzake prijs en inschrijvingen kunt u naar de contact-pagina gaan of ons mailen.

Inbegrepen:
– cursusmateriaal,
– PBM (wegwerpoverall, handschoenen),
– koffie/thee, water, lunchpakket,

Inhoud

Deze opleiding is volledig afgestemd en in overeenstemming met de regelgeving zoals hernomen in referte.

Mee te brengen door de cursist

Schrijfgerief
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
– Veiligheidsschoenen of -laarzen
– Persoonlijk volgelaatsmasker

Locatie

Opleidingslokaal ARTIMIS BV
Markt 11
8210 Veldegem

Data en tijdstippen

Volgende opleiding  gaat door op 18 november 2023.

Voor bijkomende informatie inzake data en inschrijvingen kunt u naar de contact-pagina gaan of ons mailen.

Annulatie

Annulatie kan enkel schriftelijk (via mail / brief) voor aanvang van de opleiding.

Bij annuleren van de inschrijving op de derde werkdagen of minder voor aanvang van het programma is 50 % van het factuurbedrag verschuldigd. Bij no-show (niet aanwezig op) of bij stopzetting van de opleiding) betaalt u het volledig bedrag van de opleidingskost. Als uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (mits voorlegging van het doktersattest) of bij “uit dienst”(met bewijs van de zaakvoerder).

Algemene voorwaarden

Bij inschrijving aanvaardt u de annulatie- en algemene voorwaarden zoals vermeld op artimis.be. U begrijpt en aanvaardt dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met partners in het kader van tussenkomsten en attesten. U heeft steeds recht op inzage, verbetering en bezwaar van uw gegevens, alsook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit. Meer info vindt u terug op artimis.be/privacy-policy.

Toch nog vragen, heeft u een opmerking?
Aarzel niet, contacteer ons!