Referte

Codex Boek VI – Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia – Titel 3

Doelstelling

ARTIMIS BV organiseert, deze verplichte opleiding voor asbestverwijderaars, zoals bepaald in referte.

Na het volgen van de jaarlijkse bijscholing van 8 uur en het slagen in het eindexamen mogen de werknemers asbestverwijderingswerken, conform de regelgeving uitvoeren (en dit enkel binnen bedrijven die erkend zijn in het verwijderen van asbest).

Daarna moeten de werknemers jaarlijks een herhalingsopleiding van 8 uur volgen. Doelgroep van deze opleiding: Werfleiders.

Opleidingsvoorwaarden

Kennis van de Nederlandse taal.

Opleidingsattest Asbest slopen en verwijderen – Basis 32 uur kunnen voorleggen

Ofwel

Opleidingsattest Asbest slopen en verwijderen – Basis 32  vroeger behaald +
Alle jaarlijkse opleidingsattesten bijscholing Asbest slopen en verwijderen voor werfleiders voorleggen

Prijs

Voor informatie inzake prijs en inschrijvingen kunt u naar de contact-pagina gaan of ons mailen.

Inbegrepen:
– cursusmateriaal,
– PBM (wegwerpoverall, handschoenen),
– koffie/thee, water, lunchpakket,
– face fit test.

Inhoud

Deze opleiding is volledig afgestemd en in overeenstemming met de regelgeving zoals hernomen in referte. De eindtermen ‘Asbestverwijderaar’ zoals bepaald door CONSTRUCTIV zijn tevens volledig geïntegreerd in dit trainingspakket.

Mee te brengen door de cursist

Schrijfgerief
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
– Veiligheidsschoenen of -laarzen
– Persoonlijk volgelaatsmasker

Locatie

Opleidingslokaal Asbest-Stop
Industrielaan 18
8810 Lichtervelde

Data en tijdstippen

Voor informatie inzake data en inschrijvingen kunt u naar de contact-pagina gaan of ons mailen.

Annulatie

Annulatie kan enkel schriftelijk (via mail / brief) voor aanvang van de opleiding.

Bij annuleren van de inschrijving op de derde werkdagen of minder voor aanvang van het programma is 50 % van het factuurbedrag verschuldigd. Bij no-show (niet aanwezig op) of bij stopzetting van de opleiding) betaalt u het volledig bedrag van de opleidingskost. Als uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (mits voorlegging van het doktersattest) of bij “uit dienst”(met bewijs van de zaakvoerder).

Algemene voorwaarden

Bij inschrijving aanvaardt u de annulatie- en algemene voorwaarden zoals vermeld op artimis.be. U begrijpt en aanvaardt dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met partners in het kader van tussenkomsten en attesten. U heeft steeds recht op inzage, verbetering en bezwaar van uw gegevens, alsook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit. Meer info vindt u terug op artimis.be/privacy-policy.

Toch nog vragen, heeft u een opmerking?
Aarzel niet, contacteer ons!